Công nghệ Máy out kẽm CTP Kodak


Đặc điểm máy:

1.     Tự động hiệu quả cao

·       Hộp bản cung cấp bản, giấy, chức năng tự động nhận biết, tự động phân biệt

·       Tự động lên bản, tự động đưa giấy, tự động gỡ bản

·       Có khả năng chuyển 20 tấm/ giờ 

2.     Hiện bản tốc độ nhanh

·       Kĩ thuật gia công cảm quang độ chính xác cao

·       Thiết bị kẹp bản độc đáo, độ chính xác cao, thích hợp với nhiều quy cách khác nhau

3.     Hệ thống quy cách lắp bản

·       Định vị chuẩn xác, lên bản chính xác, đảm bảo các màu sắc bản in đồng nhất, giảm bớt thời gian hiệu chỉnh bản in trên máy in, tăng hiệu quả làm việc

·       Có thể kết hợp với các thiết bị đục lỗ tự do bên ngoài, thích hợp với các máy in khác nhau