Giới thiệu chung Đội ngũ lãnh đạo

Hội đồng thành viên:

1. Ông Phan Văn Minh chiếm 70% vốn điều lệ
2. Bà Phan Thị Minh Chương chiếm 30% vốn điều lệ

Giám đốc công ty là Ông Phan Văn Minh – kỹ sư công nghệ in được đào tạo tại Công hòa dân chủ Đức, có trên 20 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất bao bì.
- Năm 1992 -1999 : Giám đốc xí nghiệp in thuộc công ty Sản Xuất và Xuất nhập khẩu bao bì ( Packexim)
- Năm 2003 – hiện tại : Giám đốc công ty TNHH Thương mại và sản xuất bao bì Sông Lam.