Lĩnh vực hoạt động Thiết bị sản xuất

STT

Tên máy

Nguồn gốc

1

Máy phơi bản

Đức

Máy hiện bản PLURIMETAL, 1.4m

Máy hiện bản CTP Kodak

Đức

Đức

Máy nướng bản KYHW - 880

Trung Quốc

2

Máy xén 1

Đức

Máy xén 2

Đức

Máy xén EBA 720

Đức

3

Máy xả 1 HQ - 800/1600

Trung Quốc

Máy xả CC – K1500

Việt Nam

4

Máy in 6 màu Roland 706

Đức

Máy in 6 màu Roland 700

Đức

Máy in 3 màu Roland 300

Đức

Máy in 2 màu Roland 200

Đức

Máy in 1 màu Dominant 515

Tiệp

Máy in offset 1 màu Roland PR01

Đức

Máy in 2 màu RZK 3B

Đức

5

Máy nhỏ 1- Hucan(JD 1A)

Việt Nam

Máy nhỏ 2- Hucan(JD 1A)

Việt Nam

Máy láng to

Máy láng nhiệt

Việt Nam

Máy BOPP-Model: SFM 1000

Trung Quốc

Máy cán màng TĐ BILLHOLFER CKM

1200

Đức

Máy xử lý bề mặt Plasma

Trung Quốc

6

Máy bồi - Futagami

Nhật

7

Máy tự động-auto feed FDDH

Thụy Sĩ

Máy bán tự động-SGE 1200

Trung Quốc

8

Tự động Đức to-Wupaps 6.2

Đức

Tự động Nhật mới-asahi

Nhật

Tự động Đức TMZ 5000

Đức

Bán tự động - ML 1400

Trung Quốc

Bán tự động 3 - Nikko NST

Nhật

Tự động Đức- Wupa IIJIMA-1030

Đức

9

Máy bế kiêm ép nhũ TYMK-1040LS

Trung Quốc

Máy bế kiêm ép nhũ Sugano

Nhật

10

Máy dán nhỏ - ZH 550A

Trung Quốc