Nghề Nghiệp

Tại Song Lam Pack, chúng tôi không chỉ cung cấp một môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện mà còn có những cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp. Chúng tôi tìm kiếm những ứng viên tài năng, mong muốn học hỏi và giải quyết những thách thức vào đội ngũ nhân sự công ty. 

Công việc tại Sông Lam

Hiện không có vị trí tuyển dụng nào