Nhà cung cấp chất lượng 2019

Nhà cung cấp chất lượng 2019

                            

Trải qua nhiều cuộc thẩm định về chất lượng cung cấp khắt khe của Viện doanh nghiệp Viêt Nam kết hợp Fox Business Excellence. Ngày 11/7/2019, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và sản xuất bao bì sông lam đã được Viện doanh nghiệp Viêt Nam kết hợp Fox Business Excellence trao chứng nhận nhà cung cấp chất lượng 2019. Chúng tôi tự hào khi những nỗ lực trong thời gian qua đã và đang được mọi người công nhận. Chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng mọi mong đợi của khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng là sự thành công của công ty.